Vacature
Werken bij Anacare

Vacature: Gedragswetenschapper

We zijn voor ons expertiseteam, op zoek naar een gedragswetenschapper die onze jeugdzorgwerkers adviserend en coachend wil ondersteunen

Hou jij van multidisciplinair werken en heb je affiniteit met multi-probleem gezinnen, dan zijn we op zoek naar jou!


Jouw hulp is nodig omdat:

 • er ernstige opvoedingsvragen zijn
 • er sprake is van forse ontwikkelingbedreigingen of gedragsproblematiek 
 • psycho-educatie voor kind en ouder noodzakelijk is
 • onze jeugdzorgwerkers multidisciplinair met jou willen overleggen
 • we met jou willen sparren over de opgestarte meldcodes kindermishandeling en huiselijk geweld


Ben jij de gedragswetenschapper die:

 • weet welke impact multi-problematiek op een gezin heeft
 • snel situaties overziet en durft door te pakken
 • weet hoe samenwerkingsrelaties op te bouwen en deze in te zetten om veiligheid te waarborgen
 • lef heeft en niet terugdeinst voor lastige situaties maar deze als uitdaging ziet
 • weet wat present werken is en daarom flexibel is 
 • een afgeronde WO-opleiding (ortho)pedagogiek of Metal Health heeft
 • die SKJ-geregistreerd is (of de mogelijkheid heeft)


Taken van de gedragswetenschapper:

 • ondersteuning bieden bij  complexe en risicovolle problematiek en crisissituaties
 • casuïstiek bespreken met jeugdzorgwerkers, praktijkbegeleiders en leidinggevenden
 • analyseren van vraagstukken en doelen opstellen samen met jeugdzorgwerkers en praktijkbegeleiders
 • het kind altijd centraal zetten en vanuit kindveiligheid werken
 • besluiten nemen over het op- en afschalen van hulpverlening
 • samenwerken met ketenpartners en advies geven over inzet van specialistische kennis buiten Anacare
 • deelnemen aan een multidisciplinair overleg waar de meldcodes kindermishandeling en huiselijk geweld besproken worden
 • bewaken van de kwaliteit van zorg en beargumenteren van keuzes  


Anacare biedt jou:

 • een werkplek waar jij belangrijk bent
 • de vrijheid om je werk vanuit eigen inzicht en verantwoordelijkheid in te plannen en uit te voeren
 • arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Jeugdzorg


Solliciteren?

Stuur je motivatiebrief en CV voor 3 januari naar personeelszaken@anacare.nl of neem contact op met Wilma Graus, telefoonnummer: 0475-400310 of mail wilma@anacare.nl

Op zoek naar een stageplek binnen het sociaal domein?

We bieden jou een uitdagende werkomgeving waarin professionele ondersteuning vanzelfsprekend is. Stuur een e-mail naar onze leidinggevende Kim Graus (kim@anacare.nl) voor de mogelijkheden.

Bedankt

Je bericht is succesvol verzonden!