Algemeen
Privacy & wetgeving

Privacy & wetgeving

Anacare

Anacare, gevestigd aan de Peijerstraat 68, 6101 GE te Echt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag. Je kunt je vragen stellen aan de functionaris gegevensbescherming via fg@anacare.nl.

We verwerken je persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Aan de hand van deze informatie kunnen wij de zorg het beste op jou afstemmen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:


Persoonsgegevens die Anacare verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Aan de hand van deze informatie kunnen wij de zorg het beste op jou afstemmen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • voor- en achternaam
 • partnernaam (indien van toepassing)
 • geslacht
 • burgerlijke staat
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bv. in correspondentie of telefonisch contact)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Anacare verwerkt

We verwerken ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou, om je zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

Hieronder vind je een overzicht van de bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • gegevens over je gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel verwerkt Anacare persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om je te ondersteunen in het zorgtraject
 • om je te kunnen bellen als dit nodig is
 • om je te informeren over zaken die op jou betrekking hebben
 • zodat Anacare goed beleid en beheer kan uitvoeren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Anacare neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

 

Hoe lang bewaart Anacare persoonsgegevens

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via: fg@anacare.nl.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Anacare geeft jouw persoonsgegevens nooit aan derden zonder jouw expliciete toestemming. We delen jouw persoonsgegevens wel met partners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies of vergelijkbare technieken die Anacare gebruikt

Anacare maakt geen gebruik van (tracking)cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Anacare en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de functionaris gegevensbescherming via: fg@anacare.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Anacare gebruikt het Burgerservicenummer wel om te controleren of de gegevens van jou zijn. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe beveiligt Anacare persoonsgegevens

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming via: fg@anacare.nl.

Ga in gesprek
met ons

Wil je informatie? Bel ons!

Bedankt

Je bericht is succesvol verzonden!