Beleidsgegevens

Download hier het jaarplan 2018.

 

Organogram

 

Raad van toezicht

Volgt zo spoedig mogelijk.

Hertoets anaCare

In januari 2018 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (hierna: de inspectie) een hertoets uitgevoerd bij anaCare, het rapport kunt u hier downloaden.