Aanbod

AnaCare biedt de volgende vormen van zorg en hulp:

  • Ambulante gespecialiseerde begeleiding
  • Begeleide omgangsregeling
  • Ouderschap Reorganisatie
  • Begeleide bezoekregeling
  • Babycasuïstiek en risicovolle zwangerschappen

Voor meer uitleg over ons aanbod klik hier.

Hoe kunt u zorg of hulp van anaCare ontvangen?

  • Vrijwillig, op eigen initiatief
  • Na verwijzing door een gecertificeerde instelling
  • Na verwijzing door de gemeentelijke toegang (zorg in natura of PGB)
  • Na verwijzing door huisarts, jeugdarts of medisch specialist
  • Na verwijzing via de rechtbank, kinderbescherming of officier van justitie


Als u geïnteresseerd bent in het ontvangen van zorg, dan kunt u zich telefonisch of schriftelijk bij anaCare aanmelden. Tijdens de aanmelding beoordeelt een coördinator van anaCare of er geen uitsluitingscriteria van toepassing zijn. Mocht u toch niet in aanmerking komen voor zorg of hulp van anaCare, dan bekijkt de coördinator eventueel samen met u of uw verwijzer welke andere aanbieder (beter) geschikt is. Is de aanmelding wel succesvol, dan volgt binnen 5 dagen een intakegesprek dat afhankelijk van de situatie bij anaCare of in de thuissituatie plaatsvindt. Hiervan is het doel helderheid te krijgen over uw hulp-/zorgvraag en daarnaast te bekijken of en hoe deze door anaCare kan worden ingevuld. Tijdens of na het intakegesprek wordt u op de hoogte gebracht hoe en wanneer de zorg van start gaat.