AKJ / Vertrouwenspersoon

Alle (ouders van) kinderen met jeugdhulp kunnen vanuit het AKJ ondersteuning krijgen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Deze biedt ondersteuning en hulp bij onbegrip of angst om bepaalde vragen te stellen. Ook kunnen (ouders van) kinderen met jeugdhulp zich laten ondersteunen door een vertrouwenspersoon bij het indienen van een klacht. Dit kan iemand zijn uit eigen omgeving, maar ook ondersteuning vanuit een onafhankelijke vertrouwenspersoon via het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het AKJ is bereikbaar via: 

Email: info@akj.nl
Telefoon: 0800-555 10 00
Chatruimtewww.akj.nl