Samenwerking

AnaCare werkt regelmatig samen met verschillende ketenpartners. Dat kunnen andere (gecertificeerde) jeugdhulpverleningsinstellingen zijn, maar ook huisartsen, BFM Thuiszorg, maatschappelijk werk, scholen, politie of de gemeenten. Het belangrijkste doel van samenwerking is om gezamenlijk en gelijktijdig de best passende (keten)zorg te bieden.


AnaCare neemt ook deel aan diverse samenwerkingsverbanden met gemeenten, jeugdbescherming, politie, justitie en vele ketenpartners op het gebied van veiligheid en zorg. AnaCare neemt daarnaast deel aan diverse samenwerkingsverbanden om beleid te ontwikkelen, de kwaliteit van de hulpverlening verder te verbeteren en nieuwe vormen van hulpverlening te ontwikkelen.