Producten

Zorg ontvangen van anaCare kan in de volgende vormen:  

Ambulante gespecialiseerde begeleiding

Ambulante gespecialiseerde begeleiding bestaat uit het bieden van professionele hulp aan jeugdigen en hun ouders/opvoeders wanneer deze complexe problemen hebben met bijvoorbeeld de opvoeding, ontwikkeling of het gedrag. De ambulante begeleiding vindt plaats binnen de eigen thuissituatie.

Begeleide omgangsregeling

Bij de begeleide omgangsregeling (BOR) staat vooral het faciliteren en ondersteunen van een veilige en onbelemmerde omgang tussen ouder en kind na een echtscheiding centraal. Hierbij worden ouders begeleid om te komen tot een omgangsregeling. Het BOR-traject bestaat onder andere uit een intake, kindgesprekken, oudergesprekken en de (begeleide) omgang tussen kind en ouder.

Ouderschap Reorganisatie

AnaCare volgt het traject Nieuw Ouderschap bij ouderschapsreorganisatie. Nieuw Ouderschap  is een vorm van scheidingsbemiddeling waarbij ouders geholpen worden op constructieve wijze te overleggen en zij zodoende zorgen dat de kinderen een regelmatig en onbelast contact ervaren met hun beide ouders. Tijdens het Nieuw Ouderschaps traject wordt gebruik gemaakt van mediationtechnieken, technieken van oplossingsgerichte, motiverende gespreksvoering en psycho-educatie. Tegelijk met de ouders worden de kinderen betrokken in de gesprekken.

Begeleide bezoekregeling

De begeleide bezoekregeling (BZR) is een moment waarin veilig, onbelemmerd contact van het kind met beide ouders centraal staat. De bezoekregeling bestaat uit het bieden van begeleiding bij het contact tussen ouders en kind, als het kind niet meer thuis woont bij (één van) de ouders. Het uitgangspunt van een bezoekregeling is veiligheid, steun en vertrouwen. Een kind moet zich tijdens een bezoekregeling veilig voelen, gesteund voelen en zich vertrouwt voelen in de situatie en omgeving.

Babycasuïstiek en risicovolle zwangerschappen

Tijdens de ambulante gespecialiseerde hulpverlening die anaCare biedt, vormen de zwangere (jonge/ tiener-) moeders/ouders binnen een multi-probleemsysteem een aparte doelgroep. De kwetsbaarheid, veiligheid en risico’s binnen deze doelgroep zorgen voor een andere, nog meer gespecialiseerde en intensieve werkwijze. Belangrijk zijn vroege preventieve interventies, liefst al tijdens de zwangerschap, om opvoeding, veiligheid en ontwikkeling van de baby positief te beïnvloeden. Deze preventieve interventies zijn bedoeld om een goede/ veilige zwangerschap voor moeder en kind te bewerkstelligen.

Een vroegtijdig aanbod van gespecialiseerde begeleiding kan ouders ondersteunen bij de effecten die het ouderschap heeft op hun persoonlijk welbevinden en hun partnerrelatie. Door onzekerheid over het ouderschap, de combinatie van werk en zorg en de behoeften van een jong kind ervaren ouders dat ze minder tijd hebben om hun relatie te onderhouden. Het is belangrijk dat jonge ouders zich ervan bewust zijn dat hun relatie in een kwetsbare periode verkeert. Dit inzicht en het feit dat ouders zich ervan bewust zijn, erover kunnen praten en bereid zijn ermee om te gaan, kunnen de impact van de stress verminderen.