Aanmelden

U kunt een nieuwe casus telefonisch of schriftelijk bij anaCare aanmelden, zodat de coördinator vervolgens kan beoordelen of er geen uitsluitingscriteria op de casus van toepassing zijn. Als de cliënt niet in aanmerking komt voor zorg of hulp van anaCare, bekijkt de coördinator eventueel samen met u welke andere aanbieder (beter) geschikt is.

Zijn er geen uitsluitingscriteria, dan vindt na de aanmelding binnen 5 dagen een intakegesprek plaats tussen cliënt, coördinator en indien mogelijk de verwijzer. Doel van dit intakegesprek is helderheid verkrijgen over de hulp-/zorgvraag van de cliënt en daarnaast hoe en of deze hulp-/zorgvraag kan worden ingevuld door anaCare.