Algemeen
Beleidsgegevens

(Kwaliteits)beleid

Anacare

Beleidsplannen en kwaliteitsbeleid

Wij vinden het erg belangrijk om onze kwaliteit continu te verbeteren. Hiervoor volgen we de ontwikkelingen in de zorg en de maatschappij. We toetsen onze kwaliteit door regelmatig interne audits af te nemen en door ons jaarlijks door Tüv te laten auditen voor onze ISO-certificering.

Heb je interesse in onze beleidsplannen neem dan contact met ons op.

Organogram

Raad van toezicht
Voorzitter: Mw. F. van de Laar
Lid: Mw. A. Tak

Hertoets Anacare
In januari 2018 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (hierna: de inspectie) een hertoets uitgevoerd bij Anacare.

Klachtenverslag

Ga in gesprek
met ons

Wil je informatie? Bel ons!

Bedankt

Je bericht is succesvol verzonden!