Algemeen
Beleidsgegevens

Beleidsgegevens

Anacare

Organogram

Raad van toezicht
Voorzitter: Mw. F. van de Laar
Lid: Mw. A. Tak

Hertoets Anacare
In januari 2018 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (hierna: de inspectie) een hertoets uitgevoerd bij Anacare.

Klachtenverslag

Ga in gesprek
met ons

Wil je informatie? Bel ons!