Algemeen
Beleidsgegevens

Beleidsgegevens

Anacare

Organogram

Raad van toezicht
Volgt zo spoedig mogelijk…

Hertoets Anacare
In januari 2018 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (hierna: de inspectie) een hertoets uitgevoerd bij Anacare.

Klachtenverslag

Ga in gesprek
met ons

Wil je informatie? Bel ons!