Ons aanbod
Voor wie wij zijn

Doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht

Dat is de hulp die wij bieden

Ambulante gespecialiseerde begeleiding

Wij bieden professionele hulp aan jeugdigen en hun ouders/opvoeders als zij complexe problemen hebben met bijvoorbeeld de opvoeding, ontwikkeling of het gedrag. De ambulante begeleiding vindt zoveel mogelijk plaats in de eigen thuissituatie.

Begeleide omgangsregeling

Bij de (begeleide) omgangsregeling (BOR) staat vooral het faciliteren en ondersteunen van een veilige en onbelemmerde omgang tussen ouder en kind na een echtscheiding centraal. Hierbij begeleiden we ouders om te komen tot een omgangsregeling. Het BOR-traject bestaat onder andere uit een intakegesprek, kindgesprekken, oudergesprekken en de (begeleide) omgang tussen kind en ouder.

Ouderschap Reorganisatie

Dit is een vorm van scheidingsbemiddeling, waarbij we ouders helpen om op constructieve wijze te overleggen. Na deze gesprekken zijn ouders in staat om op een opbouwende manier met elkaar te communiceren en samen te werken. Het kind wordt betrokken bij het traject waardoor het kind een goed contact met beide ouders kan onderhouden.

Begeleiding bij risicovolle zwangerschappen en babycasuïstiek

Binnen onze hulpverlening aan multiprobleemgezinnen vormen zwangere (jonge/tiener-) moeders en ouders een aparte doelgroep. Door de kwetsbaarheid en risico’s binnen deze doelgroep is een meer gespecialiseerde en intensieve werkwijze nodig.

Belangrijk zijn vroege preventieve interventies, liefst al tijdens de zwangerschap. Dit om hechting, opvoeding, veiligheid en ontwikkeling van de baby positief te beïnvloeden. Deze preventieve interventies zijn bedoeld om een goede en veilige zwangerschap voor moeder en kind te bewerkstelligen.

Ons vroegtijdig aanbod van gespecialiseerde begeleiding kan ouders ondersteunen bij de effecten die het ouderschap heeft op hun persoonlijk welzijn en hun partnerrelatie.

Voor enkele regio’s en teams hebben we een wachtlijst voor onze dienstverlening. Neem telefonisch contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Benieuwd naar wie wij zijn?

Bedankt

Je bericht is succesvol verzonden!