Wie is anaCare?

AnaCare is een jeugdzorgorganisatie die voornamelijk ambulante gespecialiseerde begeleiding biedt aan multi probleem gezinnen of jongvolwassene tot ongeveer 23 jaar. We werken systemisch.
We bieden opvoedingsondersteuning of we brengen problemen m.b.t. opvoeding in kaart. Daarnaast bieden we:

  • Begeleide Omgangs Regelingen bij problematische echtscheidingen
  • Ouderschapsreorganisatie
  • Begeleide Bezoek Regelingen bij uithuisplaatsing van 1 of meerdere kinderen 
  • Begeleiding aan risicovolle zwangeren, ook na de geboorte van de baby (tot 1 jaar)