Over anaCare

Visie

Het belangrijkste uitgangspunt voor anaCare is dat we een organisatie creëren, waar een goed, warm klimaat heerst. De veiligheid van onze cliënten, medewerkers en zelfstandige zorgverleners staat hoog in het vaandel. Er is ruimte voor groei en ontwikkeling en talenten kunnen ontplooid worden.

Binnen onze dynamische kleinschalige organisatie kunnen medewerkers en zelfstandige zorgverleners zich optimaal ontplooien en de best mogelijke zorg/hulp bieden aan de cliënten die aan onze zorg toevertrouwd worden. Door de organisatie zo efficiënt mogelijk te exploiteren, kunnen wij met minimale middelen zo veel mogelijk cliënten ondersteunen. Wij blinken uit in het bieden van zorg op maat, servicegerichtheid, snelheid en flexibiliteit.

Wij begeven ons in een niche markt en bieden aanvullende zorg en concurreren zo weinig mogelijk met bestaande aanbieders van jeugdzorg.

Missie

Onze missie is om onze kwetsbare cliënten ondersteuning op maat te bieden bij psychisch en lichamelijk welzijn, participatie binnen de maatschappij, wonen en opvoeding. AnaCare is een cliëntvriendelijke en betrouwbare organisatie met een warme sfeer en een veilig klimaat.

Zorgaanbod

U kunt bij anaCare terecht voor:

  • Ambulante Gespecialiseerde Begeleiding
  • Begeleide OmgangsRegeling
  • Begeleide BezoekRegeling