anaCare

Home

anaCare is in 2010, in Echt, gestart als aanbieder van ambulante (jeugd)zorg en omgangsbegeleiding in Noord- Midden- en Zuid-Limburg. De scope van anaCare is het organiseren, faciliteren en uitvoeren van jeugdzorg, ambulante begeleiding en omgangsbegeleiding. anaCare is gespecialiseerd in de zorg rondom kinderen in multiprobleem gezinnen. We onderscheiden ons door onze systeembenadering, flexibiliteit, de inzet buiten kantoortijden en onze duidelijke verslaglegging.

anaCare ondersteunt de hulpvrager en de ketenpartners bij het concretiseren van de hulpvraag, het zoeken en inzetten van de meest geschikte zorgverleners en het maken, evalueren en bijstellen van hun Zorgleefplan. Uitgangspunt is daarbij dat het cliëntsysteem (cliënt, gezin en (gezins)voogd) beslist en het cliëntsysteem zodoende zoveel mogelijk, binnen de individuele cliëntsituatie, de eigen regie behoudt en de zelfredzaamheid wordt bevorderd.
anaCare biedt de zorgverleners de voorwaarden om hun vak zo professioneel mogelijk uit te oefenen.

anaCare heeft contracten kunnen afsluiten voor de Jeugdzorg met alle gemeenten in Limburg en voor de WMO met alle gemeenten in Noord- en Midden-Limburg, de Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland.

anaCare is een (jeugd)zorgorganisatie die de volgende soorten zorg/hulp biedt:

  • Ambulante Gespecialiseerde Begeleiding
  • Begeleide OmgangsRegeling
  • Begeleide BezoekRegeling

De cliënten van anaCare zijn kinderen, (jong)volwassenen of ouders met een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek, psychosociale problematiek, een pedagogische beperking of een combinatie hiervan. AnaCare onderscheidt zich door zorg/hulp op maat te bieden en haar flexibiliteit. Dit wil zeggen dat begeleiding geboden wordt op de momenten dat de zorg nodig is, dus ook ’s avonds, ’s nachts en in het weekend.

Voor allerlei urgente situaties biedt anaCare ondersteuning in de thuissituatie of, als het niet wenselijk is de zorg in de thuissituatie te verlenen, zorg op locatie bij anaCare.

anaCare heeft een nauw samenwerkingsverband met BFM ThuiszorgExterne link. BFM Thuiszorg biedt klantgerichte thuiszorg, waarbij de zorg wordt verleend door betrokken, flexibele, gekwalificeerde zorgverleners.

Connie Veelen - Algemeen directeur

Wilma Graus - Directeur Zorg

Locatie

U vindt anaCare op de Gelrestraat 59 te Echt.
Op deze locatie bevinden zich het Management (Algemeen en Zorg), Secretariaat, twee huiskamers en drie spreekkamers.

 

Huiskamer 1

Huiskamer 1

Huiskamer 2

Huiskamer 2

Kantoor Zorg

Kantoor Zorg

Spreekkamer 3

Spreekkamer 3